Lämna in senast 27 maj

Anmälan till ridlektionerhösten 2018 och våren 2019 med möjlighet att säga upp vårens ridlektioner.

Anmälan är bindande för hela höstterminen vilket innebär att man är betalningsskyldig för hela terminen(gäller ej ridlekis, samt nya elever där kortare bindningstid gäller). Vårterminen kan man säga upp skriftligt senast 1 december därefter är anmälan bindande även för våren. Vi behöver få in anmälan från samtliga elever senast den 27 maj, även från er som inte planerar att fortsätta. Höstterminen startar måndagen den 6 augusti och slutar lördagen den 22 december. Vårterminen startar tisdagen den 2 januari och slutar torsdagen den 20 juni. För att ta del av information angående lektionsridning samt inställda ridtillfällen se vår hemsida www.oskarshamnsrk.se. Har du några frågor prata med din ridinstruktör.

Lektionspriser hösten:                                 Junior                                   Senior

30 min hästkunskap/30 min ridning               125: –

30 min hästkunskap/45 min ridning               145:-                                     165:-

30 min hästkunskap/60 min ridning               165: –                                   195:-

Ridlekis                                                      105:-

Har du egen häst betalar du 30:- lägre pris.

 

————————————————————————————————————-

 

Anmälan ridlektioner hösten 2018 och våren 2019

Förnamn;_____________________________________________

Efternamn;____________________________________________

Ridgrupp våren 2018;______________________________(dag och tid)

 

Vill rida kvar i samma grupp:  † Ja   Š Nej

 

Vid nej, anledning samt önskemål om byte av grupp:

 

___________________________________________________________________

 

Rider lektionshäst

Rider egen häst

 

 

Jag samtycker till att ridskolan får publicera bilder på hemsida/blogg eller liknande på mig eller mitt barn:                       † Ja    †Nej

 

 

______________________________________________

Underskrift/Målsmans underskrift om du är under 18 år

 

 

 

Jag ska ej ha platsen kvar

 

Anledningen är:_______________________________________________________