SAFFRAN!

Nu är försäljningen av Saffran igång! 1 förpackning = 4 burkar om 0,5 gram vardera. Pris 110 kronor/förpackning. Saffran finns att hämta inne på kontoret på ORK.